Đối tác

đơn vị sở hữu bản quyền
đơn vị tổ chức
Đơn vị phối hợp tổ chức
vòng chung kết
đơn vị đăng cai
vòng chung khảo phía bắc

Nhà tài trợ Kim Cương
Đơn vị bảo trợ truyền thông
Đối tác đồng hành
NTT Trang sức chính thức
NTT Trang sức chính thức
NTT Mỹ phẩm chính thức
NTT Vàng
Nhà tài trợ
NTT BẠC
NTT Vương miện chính thức
Đơn vị đồng hành
Đơn vị hỗ trợ vận chuyển mặt đất
Đơn vị hỗ trợ nước khoáng chính thức
NTT Vận chuyển Hàng Không chính thức
NTT đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
NTT Giải thưởng nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
ntt đồng hành chuỗi hoạt động nhân ái
Nhà tài trợ
NTT Giày chính thức
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Nhà tài trợ đồng phục
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị hỗ trợ dịch vụ
Đơn vị đồng hành