Miss World Vietnam 2019
  • Thời gian nhận hồ sơ: 01.01.2019
  • Vòng chung khảo phía Nam: Tháng 6.2019
  • Vòng chung khảo phía Bắc: Tháng 7.2019
  • Vòng chung kết toàn quốc: Tháng 8.2019

CHƯƠNG TRÌNH

Lịch trình

Đơn vị tổ chức

Ban giám khảo

Thể lệ - Quy chế

Giải thưởng

Đăng ký dự thi

ỨNG VIÊN

TIN TỨC

đơn vị sở hữu bản quyền
đơn vị tổ chức
Đơn vị phối hợp tổ chức
vòng chung kết
đơn vị đăng cai
vòng chung khảo phía bắc
Nhà tài trợ kim cương